Eiendomsmeglere

Vi jobber for flere eiendomsmeglere, men kun én i hvert geografiske område. Vi øker først og fremt antall henvendelser for de som ønsker verdivurdering.

Ved strategisk bruk av skjemaer og utløsere basert på en rekke faktorer, som hvor den besøkende er, hvor lenge de har vært inne på siden, tid siden siste besøk, hvilke eiendommer de viser interesse for o.l., oppnår vi en betydelig økning i forespørsler.

Vi setter gjerne opp en prøveperiode for dere. Det er ikke nødvendig med endringer på nettsidene.

prøveperiode

Chat med oss