Konverter dine besøkende til leads

Dere har mange besøkende på nettsiden, men få tar kontakt. Våre løsninger fungerer og vi hjelper kunder i en rekke bransjer til økte inntekter. Svært enkelt å teste – og man ser raskt lønnsomheten.

Gratis prøveperiode

Løsning

1. Vi kartlegger nettside og publikum

2. Setter opp Digisam-løsninger  løsninger

3. Betydelig flere besøkende på nettsiden tar kontakt

Raskt oppsett – gratis prøveperiode

Vårt system krever minimalt av oppsett og uten unntak øker vi konvertering til leads. demo

  • Økning i antall leads – raskt

  • Flere betalingsmodeller – inkludert betalt for leads