Løsninger

Vårt mål er at flest mulig besøkende til en nettside skal gjøre en aktiv handling som å bestille en vare, etterspørre informasjon eller ta kontakt. I snitt tar en svært liten andel av de besøkende på en nettside kontakt, eller legger igjen kontaktinformasjon uten at det aktivt stimuleres til. Vi bruker en rekke virkemidler som popups, chat o.l. for å oppnå ønsket respons. Brukeren får et skreddersydd budskap som øker muligheten for kontakt eller konvertering dramatisk.

Dette er løsninger som lønner seg og i de aller fleste tilfeller ser man dette i løpet av kort tid.